סוגי פוליסות לביטוח נסיעות לחו"ל
סוג ביטוח דרכון כסף דרכון זהב ALL IN ONE
הביטוח מיועד ל: אנשים בריאים לחלוטין אשר אינם נוטלים תרופות, ללא רקע היסטורי של מחלות ולא אושפזו בחצי השנה האחרונה הפוליסה אינה מתאימה לנשים בהריון מיועד לאנשים שנוטלים כדורים עם רקע היסטורי שמופיע בתיק והינו כרוני או מחלה שיכולה לחזור על עצמה או אדם שאושפז בחצי השנה האחרונה (יש להעביר דוח אשפוז ומכתב מרופא המשפחה ולקבל אישור מחברת הביטוח) הביטוח כולל נשים בהריון מתחת לגיל ארבעים , הריון טבעי ותקין תאריך החזרה לארץ חייב להיות עד שבוע 32 וההיריון הינו של עובר יחיד) פוליסה אולטימטיבית למטיילים צעירים בריאים היוצאים לחו"ל לתקופות ארוכות. זו פוליסה חדשנית וייחודית הכוללת בתוכה את כל המרכיבים כגון ספורט אתגרי,חילוץ ואיתור ע"י יחידת 669.
אשפוז והוצאות רפואיות עד 1,000,000 $ עד 500,000 $ עד 1,200,000 $
החמרה של מחלה קיימת ללא עד 200,000 $ ללא
פינוי אווירי ממקום האירוע לבי"ח קרוב עד 7,500 $ עד 7,500 $ עד 1,200,000 $
טיפול חירום בשיניים עד 300 $ ללא עד 500 $
הטסה רפואית לארץ כולל כולל כולל
הוצאות המשך אשפוז בבתי חולים ציבורים בישראל עד 100,000 $ עד 100,000 $ 100,000$ או 365 יום אשפוז המוקדם מבין השניים
ביטול נסיעה בגין אשפוז עד 4,000 $ עד 5,000 $ עד 5,000 $
קיצור נסיעה (בהתאם לתנאי הפוליסה) עד 4,000 $ עד 5,000 $ עד 5,000 $
העברת גופה כולל כולל כולל
תאונות אישיות עד 15,000 $ עד 15,000 $ עד 15,000 $
צד שלישי עד 100,000 $ עד 100,000 $ עד 100,000 $
כבודה (לפי המפורט בפוליסה) עד 1,750 $ עד 1,750 $ עד 2,000 $
דברי ערך עד 500 $ עד 500 $ עד 500 $
שחזור מסמכים עד 150 $ עד 150 $ עד 150 $
טיפולים פסיכולוגיים ללא ללא ללא
תקופת ימי ביטוח: 1-180 1-90
עד 30 יום 31-365 יום
פרמיה יומית לפי גיל :
0-17 $1.40 $4.50
$2.75 $1.95
18-35 $1.80 $4.50
$2.75 $1.95
36-60 $1.80 $4.50
$3.90 $3.50
61-65 $2.00 $6.00
אין כיסוי
66-70 $2.50 $6.00
אין כיסוי
71- 75 $2.50 $9.00
אין כיסוי
76-80 $9.00
אין כיסוי
הרחבות :
איתור וחילוץ - השתתפות עצמית 30$ לא ניתן לא ניתן
ספורט אתגרי לא ניתן לא ניתן
הרחבה להמשך אשפוז בארץ -
עד 100,000 $
הרחבה לספורט חורף- תוספת ליום $1.00 $1.00 $2.50
מחשב נייד - תוספת ליום לא ניתן לא ניתן $2.00
טלפון נייד - לכול בתקופה לא ניתן לא ניתן 25$
השתתפות עצמית: $50 $50 $50
** המידע המובא להלן הינו תמצית הכיסויים בלבד ורק הפוליסה בשלמותה על כיסוייה וחריגיה תחייב את המבטח